În Lumina Adevărului – Mesajul Graalului de Abd-ru-shin

mesajul-graalului

„În cunoașterea despre Creație pe care am oferit-o în Mesajul meu și în explicația legată de aceasta referitoare la toate Legile ce acționează automat în Creație, care pot fi numite și Legi ale Naturii, se arată fără lacune întreaga țesere a Creației, care permite ca toate procesele să fie clar recunoscute și care derulează, prin urmare, cu o logică incontestabilă scopul întregii vieți a omului, de asemenea, ale sale “de unde” și “încotro”, dând astfel un răspuns la fiecare întrebare, dacă omul îl caută cu seriozitate.”
„Pentru a mijloci oamenilor o asemenea cunoaștere, care le dă o convingere clară și inteligibilă despre Activitatea lui Dumnezeu în Dreptatea și Iubirea Sa, eu am scris lucrarea “În Lumina Adevărului”, care nu lasă nici o lacună, conține răspunsul la fiecare întrebare și arată clar oamenilor cât de minunate sunt căile din Creație pe care le poartă mulți slujitori ai Voinței Sale.”
„Acum, prin Mesajul Graalului, vine explicarea Legilor într-o formă mai inteligibilă pentru voi în timpul actual! În realitate, ele sunt exact aceleași pe care le-a adus deja Christos odinioară, în forma adecvată timpului de atunci. El a arătat cum ar trebui să gândească, să vorbească și să acționeze oamenii pentru ca, maturizându-se spiritual, să ajungă în sus, în Creație! Omenirea nici nu avea nevoie de mai mult. Nu există nici o singură lacună în Mesajul de atunci.”

  • – Abd-ru-shin