1926-1931: „Chemarea“, Foile Graalului, Ediția Mesajul Graalului 1931

 

 1. 1920-1926: Revista „Foile Graalului“, Ediția Mesajul Graalului 1926
 2. 1926-1931: „Chemarea“, Foile Graalului, Ediția Mesajul Graalului 1931
 3. 1931-1938: Rezonanțe la Mesajul Graalului, Revista „Glasul“
 4. 1938-1941: Revizuirea Mesajului Graalului, Ediția de ultimă mână
 5. Sinteză
 6. Anexă

 

 

Capitolul 02

Din anul 1926 până în 1930 au urmat alte conferinţe în „Foile Graalului“ seria a II-a (numerele 1+2, 3, 4+5, 6+7) şi în revista „Apelul“ (numerele 1+2, 3+4, 5, 6+7, 8+9, 10, 11+12, 13).

der-ruf-400px

Publicarea s-a realizat până la 1 aprilie 1929 la „Editura Foilor Graalului“ Oskar Ernst Bernhardt, care apoi a devenit Editura „Apelul“ („Der Ruf“ GmbH), München.

În timp ce în cele trei numere ale „Foilor Graalului“ seria a II-a au fost publicate exclusiv conferinţe, răspunsuri la întrebări şi recomandări ale lui Abd-ru-shin, în revista „Apelul“, ca „Publicaţie pentru toată cunoaşterea avansată“, au scris, în afară de Abd-ru-shin, în cea mai mare parte autori din anturajul său mai apropiat.

 

Conferinţe ale lui Abd-ru-shin în revista „Apelul“

 • Nr. 1/2 – aug./sept. 1927
 • A fost odată…
 • Nr. 3/4 – oct./nov. 1927
 • Tată, iartă-i, că nu ştiu ce fac!
 • Nr. 5/6/7- dec.1927/ian./feb.1928
 • Craciun! (nu este identică cu conferinţa „Crăciun“ din vol. III al Mesajului Graalului, „ediţia de ultimă mână“)
 • Nr. 8/9 – mar./apr. 1928
 • Zei – Olimp – Walhalla
 • Chemaţi
 • Creatura Om
 • Nr.10/11/12- mai./iun./iul. 1928
 • Pogorârea Sfântului Duh
 • Ce trebuie să facă omul pentru a putea intra în Împărăţia lui Dumnezeu
 • Lupta în natură
 • Sex
 • Un ultim cuvânt
  (titlu ulterior: Un cuvânt necesar)
 • Nr. 13 – mai./iun. 1929
 • În ţinutul demonilor şi fantomelor
 • Feluri de clarviziune
 • Străinul

Între 1927 şi 1930 Abd-ru-shin a publicat atât conferinţe cât şi răspunsuri la întrebări în revista „Apelul“. În numărul 8+9 este semnalat faptul că Abd-ru-shin redactează multe articole pentru aceasta şi că, de aceea, viitorul număr al „Foilor Graalului“ seria a II-a va urma să apară abia în câteva luni. Numărul astfel anunţat, 6+7 – ultimul din seria a II-a a „Foilor Graalului“ – a fost apoi publicat abia în 1930, şi nu de „Editura Foilor Graalului“, ci de Editura „Apelul“ („Der Ruf“ GmbH) München.

gralsblaetter-serie2-400px
 • Număr 1/2 – 1926 /27
 • Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău!
 • Concepţia imaculată şi Naşterea Fiului lui Dumnezeu
 • Moartea pe Cruce a Fiului lui Dumnezeu şi Cina cea de taină
 • Învierea corpului pământesc al lui Christos
 • Părerile oamenilor şi Voinţa lui Dumnezeu în Legea efectului reciproc
 • Fiul Omului
 • Număr 3/4/5 – 1927
 • Erori
 • Energia sexuală în importanţa ei pentru înălţarea spirituală
 • Eu sunt Învierea şi Viaţa, nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin Mine
 • Ce-i separă astăzi pe atâţia oameni de Lumină
 • Strigătul după cel care ajută
 • Marea Cometă
 • Materialitate densă, Materialitate fină, radiaţii, spaţiu şi timp
 • Eroarea clarviziunii
 • Trăiţi în prezent
  Răspunsuri la întrebări, între altele despre iniţiere ocultă, alimentaţie cu carne, vegetarianism
 • Magnetism vindecător
 • Constituie vârsta o piedică în înălţarea spirituală?
 • Număr 6/7 – 1930
 • Venerarea lui Dumnezeu
 • Dreptul copiilor asupra părinţilor
 • Oameni ideali
 • Tu vezi paiul din ochiul fratelui tău şi nu bagi în seamă bârna din ochiul tău
 • Antichristul
 • Crucea Sfântului Graal

 

În Mesajul Graalului din 1931 se găsesc 43 de conferinţe din ediţia din 1926 şi 48 de alte conferinţe, care fuseseră publicate în parte înainte, cea mai mare parte însă după 1926 în „Foile Graalului“ şi revista „Apelul“, sau au apărut pentru prima dată în această ediţie.

gb-grosse-ausg1931-d-400px

Înainte de 1926 fuseseră deja publicate: conferinţa „Treziţi-vă!“ sub titlul „Trăiţi!“, conferinţa „Tăcerea“ ca „Marele secret“ şi conferinţa „Înălţare“ ca „Mântuire“.

Conferinţele apărute după 1926 în „Foile Graalului“ seria a II-a şi revista „Apelul“ (vezi mai sus) sunt incluse în această ediţie (1931) deseori nu în ordinea apariţiei lor ci sunt, în parte, așezate între alte conferinţe sau aranjate într-o altă succesiune.

Pentru prima oară sunt publicate în această ediţie conferinţele „Veghează şi roagă-te!“, „Decedat“, „Coboară de pe Cruce“, „Acesta este trupul meu! Acesta este sângele meu!“, „Şi o mie de ani sunt ca o zi!“, „Intuiţie“, „Învăţătorul Lumilor“ şi „Şi s-a împlinit…!“.

Dacă se ia ca referinţă ediţia din 1926, „Veghează şi roagă-te!“ este inclusă între conferinţele „Moralitate“ şi „Căsătoria“. Conferinţa „Decedat“ este adăugată după conferinţa „Moartea“.

Conferinţele „Coboară de pe Cruce“ şi „Acesta este trupul meu! Acesta este sângele meu!“ au apărut pentru prima oară între conferinţele „Moartea pe Cruce a Fiului lui Dumnezeu şi Cina cea de taină“ şi „Învierea corpului pământesc al lui Christos“ (ambele din „Foile Graalului“ seria a II-a, Numărul 1/2).

Conferinţele „Iniţiere ocultă, alimentaţie cu carne sau vegetariană“, „Magnetism vindecător“ şi „Constituie vârsta o piedică în înălţarea spirituală?“ provin din răspunsurile la întrebări din numărul 3/4/5 al „Foilor Graalului“ seria a II-a.

Conferinţa „Crucea Sfântului Graal“ nu a fost inclusă în această ediţie.

După Cuvântul de încheiere urmau ca Anexă „Cele zece Porunci ale lui Dumnezeu“ (apărută deja în 1929 ca broşură de-sine-stătătoare, împreună cu conferinţa „Tatăl nostru“) şi conferinţa „Viaţa“.

Abătându-se de la ediţia 1926, marea ediţie conţinea o serie de noţiuni „germanizate“. În loc de „clown“, „glumeț“ (Spaßmacher), în loc de „rezonanţă“, „răsunet“ (Widerhall) ş.a.m.d. Aceste schimbări fuseseră operate în mod arbitrar în timpul corecturii de către editură, în conformitate cu „spiritul vremii“. Abd-ru-shin nu aprobase niciodată aceste modificări. Pe baza manuscrisului original, Domnişoara Irmingard a reinclus mai târziu, în textul „ediţiei de ultimă mână“, noţiunile pe care le folosise Abd-ru-shin. A se consulta în această privinţă declaraţia lui Irmingard Bernhardt din 1 decembrie 1985, reprodusă în această broşură.

 

 1. 1920-1926: Revista „Foile Graalului“, Ediția Mesajul Graalului 1926
 2. 1926-1931: „Chemarea“, Foile Graalului, Ediția Mesajul Graalului 1931
 3. 1931-1938: Rezonanțe la Mesajul Graalului, Revista „Glasul“
 4. 1938-1941: Revizuirea Mesajului Graalului, Ediția de ultimă mână
 5. Sinteză
 6. Anexă