Sinteză

 1. 1920-1926: Revista „Foile Graalului“, Ediția Mesajul Graalului 1926
 2. 1926-1931: „Chemarea“, Foile Graalului, Ediția Mesajul Graalului 1931
 3. 1931-1938: Rezonanțe la Mesajul Graalului, Revista „Glasul“
 4. 1938-1941: Revizuirea Mesajului Graalului, Ediția de ultimă mână
 5. Sinteză
 6. Anexă

 

Capitolul 05

Când în cercurile de cititori se face referire la „vechiul“ Mesaj, este vorba despre „marea ediţie“ din 1931, despre „Rezonanţe la Mesajul Graalului” – vol. I, apărute în 1934, şi despre conferinţele individuale, publicate ulterior (parţial în revista „Glasul“), până în 1937. Toate acestea sunt puse în opoziţie cu Mesajul Graalului „În Lumina Adevărului“, vol. I, II, III – „ediţia de ultimă mână“. Prin aceasta, deseori este desemnat Mesajul Graalului „În Lumina Adevărului“ – marea ediţie din 1931 ca fiind „adevăratul“ Mesaj, sau „ediţia originală“ a Mesajului Graalului. Se provoacă astfel impresia că această ediţie din 1931 ar fi oarecum „căzută din cer de-a gata“, în timp ce „ediţia de ultimă mână“ este prezentată ca o prelucrare, în această opinie insinuându-se de asemenea şi îndoiala că Abd-ru-shin a realizat el însuşi această revizuire. Nu se remarcă, sau nu se cunoaşte, că şi „marea ediţie“ din 1931, la fel ca, mai târziu, „ediţia de ultimă mână“, reflectă o evoluţie. Şi pentru această „mare ediţie“, Abd-ru-shin a schimbat, în comparaţie cu „mica ediţie“ din 1926, succesiunea conferinţelor, a inclus unele conferinţe noi, iar pe altele le-a revizuit (de exemplu pentru ortografie şi repetiţii).

În cuvântul de încheiere al „marii ediţii“ din 1931, Abd-ru-shin a dat expresie recunoaşterii originii sale spirituale şi, legat de aceasta, a ajutorului pentru oameni.

Chiar dacă el scrie acolo, că el, Abd-ru-shin, și-a încheiat acum Mesajul său către omenire, acest lucru nu înseamnă, desigur, că nu a mai avut nimic de spus oamenilor, deoarece ulterior el a mai scris încă multe alte conferințe. Însă prin conţinutul conferinţelor în această formă el dăduse oamenilor acelui timp „fundamentul“ care le făcea posibil acestora să recunoască în Mesajul Graalului un ajutor al Creatorului pentru oameni. Abia prin aceasta puteau ei fi capabili să înţeleagă şi să pună în practică ulterioarele explicaţii sub forma „Rezonanţelor la Mesajul Graalului”.

Şi declaraţia din epilogul „Cum trebuie absorbit Mesajul“ („Rezonanţe la Mesajul Graalului” – vol. I) „…Neschimbat trebuie să lăsaţi Mesajul meu, …“ este deseori folosită ca argument pentru „a dovedi“ că această ediţie nu avea voie să fie modificată. Această indicaţie ne priveşte însă doar pe noi, ca ascultători sau cititori, şi nu pe autorul însuşi. El, ca aducător al Mesajului Graalului, putea bineînţels să-i modifice forma.

Această posibilitate a revizuirii este explicit menţionată şi în trei contracte de publicare, încheiate între Editura „Apelul“ („Der Ruf“ GmbH), München, şi Abd-ru-shin ca autor, la 1 octombrie 1930, 19 septembrie 1932 şi 28 ianuarie 1935.

„Domnul Bernhardt se angajează să aducă corecturile de care va fi nevoie şi verificările tiparului fără plată suplimentară. Eventualele modificări devenite necesare vor fi de asemenea prestate gratuit“. (28 ianuarie 1935)

Înţelegerea şi transpunerea în viaţă a Mesajului venit din Graal a devenit în cursul următorilor ani tot mai dificilă oamenilor. Istoria a arătat că marea majoritate a oamenilor a apucat alte drumuri decât cele arătate în Mesajul Graalului. Însă nu numai majoritatea oamenilor în general, ci şi unii adepți ai Mesajului Graalului, pe care aceștia l-au recunoscut deja ca ajutor pentru viață.

Deja în anul 1937, Abd-ru-shin menţiona câtorva persoane de încredere, că evoluţia evenimentelor face necesară o revizuire a conferinţelor sale, după cum reiese din scrisorile şi declaraţiile acestor persoane.

Abd-ru-shin a realizat această revizuire în timpul domicilierii sale forţate în Kipsdorf. În această perioadă, câtorva puţini adepți ai Mesajului Graalului le-a fost posibil, în ciuda marilor dificultăţi, să-l viziteze pe el și familia sa acolo. El le-a vorbit acestor persoane despre revizuirea conferinţelor sale şi le-a explicat că a aranjat Mesajul în trei părţi. Câteva din aceste persoane au documentat mai târziu amintirile lor despre aceste vizite în declaraţii sau scrisori.

Este greu de închipuit cât a suferit Abd-ru-shin în timpul exilării sale. Tensiunile interioare și presiunea datorată împiedicării activității sale au declanșat, în final, efecte și în domeniul fizic. În timpul unei internări în spital în noiembrie 1941, medicii nu au putut diagnostica niciun fel de cauze fizice și, la dorința pacientului, l-au eliberat pentru a se întoace „acasă”, la Kipsdorf. Acolo, în data de 6 decembrie 1941, în jurul prânzului, Abd-ru-shin a părăsit această lume. Dorința sa de a se întoarce acasă năzuia către un țel, care se afla mult peste acest pământ.

Maria şi Irmingard Bernhardt au rămas pe pământ după plecarea lui Abd-ru-shin, pentru a continua lucrarea sa. Şi ele au trebuit să îndure ani de război plini de suferinţă, până când s-au putut întoarce la sfârșitul războiului, în septembrie 1945, pe Vomperberg, locul activității pământești a lui Abd-ru-shin.

Ceva timp mai târziu au comunicat printr-o scrisoare adepților Mesajului Graalului, că Abd-ru-shin își revizuise Mesajul său în anii din Kipsdorf.

Maria şi Irmingard Bernhardt nu au putut să obţină vreun avantaj din faptul că Mesajul a fost revizuit, așa cum a fost uneori insinuat. Cu mult mai simplu ar fi fost pentru amândouă după război să reediteze „marea ediţie“ din 1931, „Rezonanţele la Mesajul Graalului“ din 1934 şi conferinţele individuale apărute până în 1937, în această „veche“ formă! Ar fi putut astfel evita mult efort, supărare, ostilitatea unora, şi de asemenea cheltuieli.

Doar convingerea de a vrea să împlinească voinţa lui Abd-ru-shin şi de a difuza Mesajul său aşa cum el însuşi stabilise în cele din urmă, au fost fundamentul acţiunii lor.

 

Ausgabe letzter Hand

 1. 1920-1926: Revista „Foile Graalului“, Ediția Mesajul Graalului 1926
 2. 1926-1931: „Chemarea“, Foile Graalului, Ediția Mesajul Graalului 1931
 3. 1931-1938: Rezonanțe la Mesajul Graalului, Revista „Glasul“
 4. 1938-1941: Revizuirea Mesajului Graalului, Ediția de ultimă mână
 5. Sinteză
 6. Anexă