1931-1938: Rezonanțe la Mesajul Graalului, Revista „Glasul“

 1. 1920-1926: Revista „Foile Graalului“, Ediția Mesajul Graalului 1926
 2. 1926-1931: „Chemarea“, Foile Graalului, Ediția Mesajul Graalului 1931
 3. 1931-1938: Rezonanțe la Mesajul Graalului, Revista „Glasul“
 4. 1938-1941: Revizuirea Mesajului Graalului, Ediția de ultimă mână
 5. Sinteză
 6. Anexă

 

Capitolul 03

După publicarea „marii ediţii“ a Mesajului Graalului în anul 1931 – numită astfel în contrast cu „mica ediţie“ din 1926 – până în 1934 au apărut alte 59 de conferinţe individuale numerotate ale lui Abd-ru-shin.

nachklaengle-1-400px

Aceste 59 de conferinţe individuale au fost apoi grupate de el împreună cu conferinţa „Asubstanţiat“ şi cuvântul de încheiere „Cum trebuie absorbit Mesajul“ în lucrarea „Rezonanţe la Mesajul Graalului volumul I“, şi publicate în această formă de asemenea la editura „Apelul“ („Der Ruf“ GmbH) München. (Cuprinsul în anexă)

Şi ordinea conferinţelor în „Rezonanţe la Mesajul Graalului” volumul I se abate de la ordinea precedentă a publicării sub forma conferinţelor individuale. Astfel, la începutul acestei ediţii se află conferinţa „Cuvântul sfânt“, care fusese publicată separat abia cu numărul 25. De asemenea, câteva conferinţe au fost renumite cu noi titluri. Astfel, de exemplu, „Cavalerul alb“ sub noul titlu „Necesara compensaţie“, „Crăciun 1932“ ca „Steaua Betleemului“, „La 30 decembrie 1932“ ca „O lege nouă“, „Vinerea Mare 1933“ ca „S-a sfârşit“, iar „Paşte 1933“ ca „Lasă Paştele să se nască în tine, omule !“

Cele 59 de conferinţe individuale numerotate

 • 01. În ţinutul crepusculului
 • 02. Dimineaţa Învierii
 • 03. Oameni care meditează
 • 04. Martiri de bunăvoie, fanatici religioşi
 • 05. Slujitori ai lui Dumnezeu
 • 06. Instinctul animalelor
 • 07. Sărutul de prietenie
 • 08. Femeia Creaţiei posterioare
 • 09. Unealta deformată
 • 10. Să fie trezit tot ce este mort în Creaţie, pentru a fi judecat!
 • 11. Copilul
 • 12. Menirea femeii pe pământ
 • 13. Împărăţia celor o mie de ani
 • 14. Cavalerul alb
 • 15. Iisus şi Imanuel
 • 16. Crăciun!
 • 17. Omniprezenţă!
 • 18. Christos a spus…!
 • 19. Supunere
 • 20. Mărăciniş material-fin
 • 21. Lenevie a spiritului
 • 22. Lege a Creaţiei „Mişcarea“
 • 23. Corpul pământesc
 • 24. Temperamentul
 • 25. Cuvântul sfânt
 • 26. Vezi, omule, cum trebuie să peregrinezi prin această Creaţie, pentru ca fire ale sorţii să nu-ţi împiedice înălţarea, ci să o promoveze
 • 27. Crăciun 1932
 • 28. La 30 decembrie 1932
 • 29. Spirit de castă, ordine socială
 • 30. Datorie şi fidelitate
 • 31. Străduiţi-vă spre convingere!
 • 32. Frumuseţea popoarelor
 • 33. Să fie Lumină!
 • 34. Cum eşti tu, omule!
 • 35. Vinerea Mare 1933
 • 36. Paşte 1933
 • 37. La graniţa materiei grosiere
 • 38. Omul de pe pământ în faţa Dumnezeului său
 • 39. Recunoaşterea lui Dumnezeu
 • 40. Substanţialitatea
 • 41. Cine nu vrea acum să cunoască Cuvântul meu pentru a nu deranja pe altul, pe acela nu îl voi cunoaşte în ceasul necazului său!
 • 42. Micile fiinţe elementale
 • 43. În atelierul material-dens al fiinţelor elementale
 • 44. Un suflet peregrinează…
 • 45. Femeie şi bărbat
 • 46. Suflete deformate
 • 47. Ghidul spiritual al omului
 • 48. Fire de lumină deasupra voastră!
 • 49. Sunetele Crăciunului vibrează avertizând în tot Universul
 • 50. Regina primordială
 • 51. Ciclul radiaţiilor
 • 52. Evitaţi fariseii!
 • 53. Posedat
 • 54. Cereţi, şi vi se va da!
 • 55. Mulţumire
 • 56. Eu vă trimit!
 • 57. Paşte 1934
 • 58. Iar când omenirea întreabă…
 • 59. Dezamăgiri

Alte 38 conferinţe individuale ulterioare (numerele 60-97) au fost publicate ca atare între 1934 şi 1937, putând fi procurate prin cumpărare. Ele au apărut la editura „Apelul“ („Der Ruf“ GmbH) München, mai târziu în Editura proprie Vomperberg sau Editura Maria Bernhardt, Vomperberg.

Abd-ru-shin publicase deja câteva dintre aceste conferinţe, hectografiate, în forma în care el le rostise pentru prima oară, înainte de a destina difuzării o a doua ediţie, revizuită. Conferinţele „Planurile spirituale primordiale I-VII“ fuseseră iniţial publicate sub titlul „Planurile spirituale I-VII“. De exemplu, prima citire a conferinţei „Planurile spirituale V“ a avut loc la 22 aprilie 1935 şi a fost în această versiune publicată curând după aceea. Deja în 1936/1937, versiunea revizuită a fost apoi editată sub titlul „Planurile spirituale primordiale V“.

Conferinţa nr. 73 „Paşte 1935“ a fost publicată de Abd-ru-shin sub titlul „Cartea vieţii“, iar conferinţa nr. 80 „Rusalii 1935“ sub titlul „Cuvântul viu“.

În afară de acestea au urmat încă, nenumerotate, conferinţele individuale „Rusalii“, „Totul trebuie să devină nou“ şi „Muntele izbăvirii“.

Cele 38 de conferinţe individuale ulterioare

 • 60. Poarta se deschide!
 • 61. Rana
 • 62. Atotînţelepciune
 • 63. Cuvântul omenesc
 • 64. Anul Nou 1935
 • 65. Vezi ce îţi foloseşte!
 • 66. Planurile spirituale (primordiale) I
 • 67. Credincioşi din obişnuinţă
 • 68. Dorul care aduce izbăvirea
 • 69. Planurile spirituale (primordiale) II
 • 70. Marea purificare
 • 71. Planurile spirituale (primordiale) III
 • 72. Planurile spirituale (primordiale) IV
 • 73. Paşte 1935 (Cartea vieţii)
 • 74. Planurile spirituale (primordiale) V
 • 75. Planurile spirituale (primordiale) VI
 • 76. Planurile spirituale (primordiale) VII
 • 77. La 30 mai 1935 (Jertfa)
 • 78. Păzitoarea flăcării
 • 79. Puterea limbii
 • 80. Cuvântul viu (Rusalii 1935)
 • 81. Legături de familie
 • 82. Căminul intim
 • 83. Flacăra discipolului
 • 84. Sexul slab
 • 85. Puntea distrusă
 • 86. Privire de ansamblu asupra Creaţiei
 • 87. Germeni de spirit
 • 88. Germeni animistici
 • 89. Precursori
 • 90. Când nevoia este cea mai mare, ajutorul lui Dumnezeu este cel mai aproape!
 • 91. Jerbe de flăcări purificatoare
 • 92. Prăpastia dorinţelor personale
 • 93. Suflet
 • 94. Natură
 • 95. Cercul animisticului
 • 96. Nu cădeţi în ispită!
 • 97. Crăciun

Autorul ar fi plănuit iniţial să alcătuiască din aceste conferinţe separate un al doilea volum al „Rezonanţelor la Mesajul Graalului“. Acest lucru nu s-a putut însă înfăptui, datorită evoluţiei atât istorice cât şi spirituale. Dacă astăzi se află în circulaţie o astfel de ediţie „Rezonanţe la Mesajul Graalului volumul II“, ea nu este în niciun caz autentică.

Publicarea îngreunată la editura „Apelul“ („Der Ruf“ GmbH) München, sub presiunea tot mai crescândă a regimului naţional-socialist, l-au determinat pe Abd-ru-shin să publice ulterioarele 10 conferinţe şi răspunsuri la întrebări în anul 1937 în revista „Glasul“ la editura „Glasul“ (A.-G. „Die Stimme“) Zürich.

 

Die Zeitschrift „Die Stimme“

 

În ultimul număr al revistei „Glasul“ s-a făcut referire la tot mai dificila posibilitate de difuzare şi s-a anunţat că apariţia următorului număr va trebui amânată până în iulie 1938.

Nici apariţia unor numere ulterioare ale revistei „Glasul“ şi nicio eventuală editare a unui al doilea volum al „Rezonanţelor la Mesajul Graalului“ nu s-au putut înfăptui. În martie 1938 a avut loc arestarea lui Abd-ru-shin de către naţional-socialişti, căreia i-a urmat în septembrie 1938 expulzarea din Austria anexată, întâi la Schlauroth lângă Görlitz iar în martie 1939 la Kipsdorf în Munţii Metaliferi (Erzgebirge).